ISFiT Presents: Forbidden words – Poets on the run @Litteraturhuset

ISFiT Presents: Forbidden words – Poets on the run @Litteraturhuset


Moddi - Montaser Abdel Rahman - Gunel Imanova - Suzanne Ibrahim

**Norwegian version below**

Which words are so strong that they are made forbidden? And who are the people who say them? Violation of freedom of speech is still an issue in some parts of the world, and there are people fighting for their right to say and write what they want. In this literary and musical event, we will meet with some of them to hear their individual stories and discuss how they experienced being forced to migrate due to their words. Their stories will be accompanied by songs and thoughts from the artist Moddi. The event will be moderated by Adria Scharmen.

ICORN, International Cities of Refuge Network, is an organization of cities giving refuge to writers and artists who experience persecution in their home countries because of their work. This evening we have gathered refuge writers staying in Trondheim, Levanger, and Østersund to tell their stories and talk about their experience with forced migration.

The writers will be
Montaser Abdel Rahman
Gunel Imanova
Suzanne Ibrahim

Moddi:
The theme of forbidden words lies close to the heart of the famous Norwegian singer and songwriter Moddi. In the album and project “Unsongs”, he interprets and reinvents songs that for some reasons have been censored or forbidden. In this event, Moddi will join us to talk about the topic of forbidden texts and stories, and to perform some of his songs.

This event will be held free of charge. The event is held at Sellanraa Bok & Bar.
Age limit: 18

ISFiT events can be adapted for visitors with movement and hearing impairments. Contact universaladaption@isfit.no for more information.

———————————————————–

Manglende ytringsfrihet er fortsatt et problem i deler av verden i dag, og mange mennesker må kjempe for retten til å si og skrive det de vil. Hvilke ord er så sterke at de blir forbudt? Og hvem er menneskene som sier dem likevel? I dette litterære og musikalske arrangementet møter vi noen av dem for å høre deres individuelle historier og diskutere hvordan de opplever å bli tvunget til å migrere på grunn av det de sier. Historiene vil akkompagneres av musikk og tanker fra artisten Moddi. Arrangementet vil ledes av Adria Scharmen.

ICORN, International Cities of Refuge Network, er en samling av fribyer som tar imot forfattere og kunstnere som opplever forfølgelse i hjemlandet på grunn av arbeidet sitt. Denne kvelden har vi samlet fribyforfattere fra Trondheim, Levanger, og Østersund for å fortelle sine historier og snakke om deres opplevelser med tvungen migrasjon.

Forfatterne er:
Montaser Abdel Rahman
Gunel Imanova
Suzanne Ibrahim

Moddi:
Temaet “forbudte ord” ligger tett til hjertet for den kjente norske sangeren Moddi. I albumet og prosjektet “Unsongs” tolker og fornyer han sanger som av forskjellige grunner har blitt sensurert eller gjort forbudte. Disse omfatter alt fra sanger som tuller om meksikanske narkotikakarteller til førstehånds fortellinger fra krig. Denne kvelden vil Moddi bli med oss for å snakke om forbudte tekster og for å fremføre noen av sangene sine.

Dette arrangementet holdes gratis. Arrangementet foregår på Sellanraa Bok & Bar.
Aldersgrense: 18

ISFiTs arrangementer kan tilrettelegges for besøkende med bevegelses- og hørselshemminger. For mer informasjon, kontakt universaladaption@isfit.no .

Dato

8. feb 2019

Tid

19.00 - 21.00

Sted

Litteraturhuset, Sellanraa

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere