Hvordan lykkes som næringsdrivende innen små håndverksfag?

Hvordan lykkes som næringsdrivende innen små håndverksfag?


Å være næringsdrivende innen smale håndverksfag er krevende, men det nytter.

Kulturelle og kreative fag har lenge vært et satsningsområde for regjeringen. Sommeren 2017 ble Kulturrådets Seksjon for kreativ næring opprettet i Trondheim. Seksjonen skal forvalte støtteordninger for et vidt spekteret av næringer – fra musikk og dans til dataspill og arkitektur. Under merkelappen Kulturarv, skal også nærings- drivende innen tradisjonshåndverk tilgodeses.

På seminaret setter vi søkelyset på spenningsfeltet mellom næringsdrift og offentlige tiltak: Hvilke utfordringer møter man som etablerer og driver innen feltet tradisjons- håndverk? Hvordan kan feltet bli mer robust? Hva finnes av offentlige støttetiltak og hvor godt treffer de?

Et utvalg håndverkere tenker høyt om vyer de har for faget sitt, og de møter sentrale aktører innen kultur- og næringsutvikling til meningsutveksling. Håndverkerne representerer en liten bredde av det svært mangfoldige feltet tradisjonshåndverk.

Vi oppfordrer salen til å delta i diskusjonen.

Målgruppe: Næringsdrivende innen tradisjonshåndverk og andre små aktører i feltet av kulturelle og kreative næringer. Aktører innen kultur- og næringsutvikling.

Se hele programmet for samlingen her.

Påmelding innen 14. mai på epost: dag.feldborg@handverksinstituttet.no

Arrangementet har inngang fra hovedbiblioteket, Kongens gate. Dørene åpner kl. 09.30.

Foto: Norsk håndverksinstitutt

Dato

23. mai 2018

Tid

10.00 - 15.00

Sted

Trondheim folkebibliotek, Rådhussalen

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere