«Sa brura» på spansk

«Sa brura» på spansk


Elizabeth Navarro - Vivan Rustan Hetland

«Sa brura» på spansk er en kulturkveld der vi skal fokusere på uttrykk, idiomer og kroppsspråk som brukes for å smykke og fargelegge språket. Vi skal bruke uttrykk og banneord som har samme betydningen både på norsk og spansk. De representerer en kulturskatt og er en del av humoren som representerer et land. Selv de mest «kultiverte» og «pene» mennesker, både kvinner og menn, bruker banning i dagligdagse samtaler uten å blunke.

Å såre eller tråkke på andre mennesker tar vi avstand fra. Vi promoterer ikke banning som skader eller trakasserer, men vi ønsker inkludering med humor gjennom språk på alle nivå, også med riktig bruk av, og forståelse for, banning og andre tabuord.

For å integrere seg, føle seg inkludert eller for å bli med i samtalene på jobb, skole eller med venner, er ordspillene i språket også en nøkkel. Når vi lærer oss et nytt språk vil vi så gjerne fortsette å bruke uttrykk for å krydre samtalene. Dette er naturlig fordi vi alle har kreativitet og ordglede i oss. Men hvordan kan vi bruke nytt krydder på riktig måte, uten å bli misforstått eller uttrykke det vi ønsker å si for sterkt?

Vi byr på en hyggelig kveld! Sa brura!

Elizabeth Navarro er sosialantropolog og medarrangør for Hjerter i Chili, et verksted som fokuserer på uttrykk på spansk og norsk ved Litteraturhuset i Trondheim og #Kaffetørst språkkafe.

Vivan Rustan Hetland er norsklærer og har lang undervisningserfaring i norsk for fremmedspråklige. Halve året får hun også selv prøve hvordan det er å streve med språket i et spansktalende land, og hun driver en språkkafé på Gran Canaria, for nordmenn som vil lære spansk og spanjoler som vil lære norsk.

Det vil bli salg av drikke på arrangementet. Gratis inngang. Aldersgrense: 20 år.

Sted: Litteraturhusets kontorlokaler

Illustrasjon: Elizabeth Navarro

Dato

15. aug 2019

Tid

19.00 - 21.00

Sted

Litteraturhuset

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere