Trond Norén Isaksen: Norges hellige krig

Trond Norén Isaksen: Norges hellige krig


Trond Norén Isaksen

Historiker Trond Norén Isaksen kommer til Litteraturhuset i Trondheim for å snakke om sin bok Hellig krig om Norges krone – Tronstrid, borgerkrig og korstog fra Sigurd Jorsalfare til kong Sverre.

1100-tallets borgerkriger er et av de store dramaene i norsk historie – norgeshistoriens svar på Game of Thrones, med den forskjellen at denne historien er sann. Allikevel har det ikke fantes noen samlet framstilling av dem, og borgerkrigene har ikke blitt forstått i sin rette kontekst.

I boka Hellig krig om Norges krone viser historikeren Trond Norén Isaksen hvordan korstogstankene ble overført til kampen om den norske tronen, som dermed ble til en uforsonlig hellig krig hvor kongsemner måtte seire eller dø.

Trond Norén Isaksen (f. 1981) er historiker og forfatter. Som historiker har Isaksen spesialisert seg på monarkiet, og han har gitt ut flere bøker om emnet. Boka Hellig krig om Norges krone er Isaksens fjerde bok.

Arrangementet har inngang fra hovedbiblioteket, Kongens gate. Dørene åpner kl. 12.30.

Inngang: 100/50

Forfatterportrett: Øyvind Sten Arntsen/Museum NRK P2

Dato

9. jun 2018

Tid

13.00 - 14.30

Sted

Trondheim folkebibliotek, Rådhussalen

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere