Bli bedre kjent med Litteraturhusets styreleder: Cathrine

Publisert den 24. mai 2024

Cathrine Stadsvik har fulgt Litteraturhuset i Trondheim lengre enn de fleste.

Hun ble styreleder allerede under prosjektperioden, og har fulgt huset på veien fra «håndveskebedrift til institusjon», som hun gjerne pleier å si.

Litteraturhuset i Trondheim driftes av en organisasjon bestående av sju ansatte, seks styremedlemmer, ti kulturverter, fire teknikere og 23 frivillige. I vår portrettserie blir vi bedre kjent med noen av dem.

Cathrine Stadsvik, 52 år og styreleder for Litteraturhuset i Trondheim.
Jobber til daglig som hotelldirektør på Comfort Hotel Park og har ledelsesutdanning fra BI i Trondheim.

Hvor lenge har du jobbet i Litteraturhusets styre?
Jeg har jobbet i styret til Litteraturhuset i Trondheim siden 2012 og har vært styreleder gjennom hele perioden.

Hvilke oppgaver har du som styreleder, hva består styrevervet i?
Som styreleder har jeg helikopterperspektivet både når det gjelder økonomi og strategi, og jeg jobber langsiktig sammen med resten av det fantastiske styret. Jeg er også en sparringspartner for Trond Åm og vi har jevnlig kontakt også mellom styremøtene.

Hvordan har du opplevd å være styreleder?
Det har vært spesielt spennende å følge Litteraturhusets utvikling fra drøm til virkelighet, og jeg er meget stolt av det som vi har fått til med små midler. Vår forretningsmodell skiller seg ut fra de andre litteraturhusene i Norge, da det vil stå for mye av finansieringen selv i form av billettinntekter, utleie av lokaler samt boksalg for å nevne noen.

Hvilke av Litteraturhusets arrangementer husker du best og hvorfor?
Det arrangementet som jeg husker best er åpningen av Litteraturhuset 15. oktober 2016, da ei tilfeldig jente som satt på første rad ble plukket ut for å klippe snora og åpne selve Litteraturhuset.

Hvilken bok har du på nattbordet akkurat nå?
Jeg elsker å lese bøker, spesielt krim, historiske bøker og biografier, men akkurat nå er det fagbøker som ligger på nattbordet i form av selskapsrett og styrekompetanse da jeg for tiden holder jeg på med etterutdanning i styrearbeid på BI i Oslo.

Hvordan vil du beskrive Litteraturhuset og Litteraturhusets rolle i Trondheim?
Mitt mål har alltid vært at Litteraturhuset skal synliggjøre litteraturen i samfunnet, bidra til kunnskapsformidling og være en pådriver i en fri og åpen samfunnsdebatt.