Livets store spørsmål – Menneskeverd

Samarbeidsrådet  for tros- og livssynssamfunn i Trondheim inviterer mennesker med ulik tro og livssyn sammen for å diskutere menneskelige, åndelige, filosofiske og eksistensielle spørsmål. Her skal vi snakke om hvordan de ulike tros- og livssynssamfunnene stiller seg til store spørsmål. Og denne kvelden snakker vi om menneskeverd.

• Hvordan begrunnes menneskets verdi?
• Hvordan begrunnes menneskets særstilling i forhold til dyrene?
• Hvordan begrunnes menneskenes likeverd?

Deltagere:

Karl Erik Ellefsen fra Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige
Siri Schultze-Florey fra Kristensamfunnet
Egil Mogstad fra St Olav katolske menighet
Førsteamanuensis i religion, livssyn og etikk Therese Marie Ignacio Bjørnaas leder samtalen

 

Samtalen er arrangert av Samarbeidsrådet for tros-og livssynssamfunn i Trondheim.

Sted: Sellanraa

Gratis inngang. På grunn av smittevernhensyn er det begrenset med plasser. Vi ber publikum om å ta ut gratisbilletter på forhånd.

Les om Litteraturhusets rutiner for godt smittevern her: https://litteraturhusetitrondheim.no/info-vedr…/

Gå til arrangementet dette innholdet er hentet fra.

Alle podkaster og strømminger