Trondheim Art Book Fair X Litteraturhuset i Trondheim

NO:

Trondheim Art Book Fair tar over Sellanraa i samarbeid med Litteraturhuset. For en kveld, setter vi fokus på boken i billedkunst! Det vil bli opplesninger av kunstnere og forfattere som Mari Oseland, Veslemøy Lilleengen og røyne forlag med med visuals og lydlandskap. Det vil også bli en panelsamtale styrt av kunstkritiker Gustav Svihus Borgersen som vil se på de forskjellige aspektene av tekst og boken i billedkunsten.

Om du ikke har mulighet til å delta fysisk, kan du følge med på direktestrømminga via Facebook.

Sted: Sellanraa
Inngang: 50,-

Begrenset antall plasser på grunn av smittevernhensyn. Vi ber publikum om å forhåndskjøpe billetter.

Les om Litteraturhusets rutiner for godt smittevern her: https://litteraturhusetitrondheim.no/info-vedr…/

TABF:
Trondheim Art Book Fair går av stabelen for første gang i år, arrangert av røyne forlag og SMØR Press under Trondheim Open på TKM Gråmølna! Den er en festival hvor publikum kan få muligheten til å se den lokale og internasjonale produksjonen av kunstnere, småforlag og trykkerier. Trondheim Art Book Fair vil være et dynamisk visningsrom med salgsmesse og utstilling ved TKM Gråmølna: 30.okt – 8 nov. Det vil i tillegg arrangeres et dagprogram på TKM Gråmølna den 3. november og et kveldsarrangement på Litteraturhuset i Trondheim den 5. november, med panelsamtale og kunstneriske innslag inkludert høytlesning, visuals og soundscapes.

Med fokus på inkludering og mangfold vil vi skape et åpent opplegg der både nye og etablerte aktører er representert og velkommen. Høyt fagnivå tilgjengeliggjøres og presenteres for et bredt publikum. Både TKM Gråmølna og Litteraturhuset har terskelfri adgang for funksjonshemmede.

ENG:
Trondheim Art Book Fair in collaboration with Litteraturhuset i Trondheim, takes over Sellanraa.  For one night only, we will focus on the book within the visual arts. There will be readings by artists and authors such as Mari Oseland, Veslemøy Lilleengen and røyne forlag with VJ and soundscapes. There will also be a panel conversation led by art critic Gustav Svihus Borgersen who will look at the different aspects of text and the book within the visual arts.

If you do not have the opportunity to participate physically, you will be able to join the live stream via Facebook.

Venue: Sellanraa
CC: 50,-

Due to infection control considerations, a limited number of tickets are available.
Please read our routines for good infection control: https://litteraturhusetitrondheim.no/info-vedr…/

Trondheim Art Book Fair kicks off for the first time this year, arranged by røyne forlag and SMØR Press during the Trondheim Open at TKM Gråmølna! It is a festival where the public can have the opportunity to see the local and international production of artists, small publishers and imprint. Trondheim Art Book Fair will be a dynamic exhibition room with a sales-fair and exhibition at TKM Gråmølna: 30 Oct – 8 Nov. In addition, a day program will be arranged at TKM Gråmølna on the 3rd of November and an evening event at Litteraturhuset i Trondheim on the 5th of November, with panelconversations and artistic elements including readings, visuals and soundscapes.

Gå til arrangementet dette innholdet er hentet fra.

Alle podkaster og strømminger