Våpeneksportøren Norge og krigen i Jemen

Litteraturhuset inviterer til samtale om Norges rolle som våpeneksportør og fredsnasjon. I starten av februar la Riksrevisjonen fram en knusende kritikk av Norges kontroll med våpeneksporten. Riksrevisjonen kritiserer blant annet kontrollen med salg av våpen til De forente arabiske emirater, ett av landene som deltar i krigen i Jemen.

Vi har invitert forsker Susanne Therese Hansen fra NTNU og forfatter Dag Hoel til Litteraturhuset for å snakke om Norges våpeneksport. De vil spesielt fokusere på våpeneksporten og våpeneksportkontrollen til partene i krigen i Jemen.

Susanne Therese Hansen forsker blant annet på hvordan stater håndterer sine forpliktelser til å ikke eksportere våpen til land som begår humanitærrettsbrudd, og skrev i sin doktorgrad om europeisk våpeneksportkontroll.

Dag Hoel er forfatter av boken «Fred er ei det beste», en historisk bok om norsk våpeneksport og våpenfabrikken på Raufoss.

Samtalen ledes av Jan Markus Johannessen.

Arrangementet strømmes fra Litteraturhusets Facebook-side.

Bildet viser f.v. Jan Markus Johannessen, Dag Hoel og Susanne Therese Hansen.

Gå til arrangementet dette innholdet er hentet fra.

Alle podkaster og strømminger