22. juli, litteratur og læring

22. juli, litteratur og læring


Anne Lene Andersen - Brit Bildøen - Ingvild Folkvord - Ingvild Hagen Kjørholt

«Hva skal vi lære bort om 22. juli?», spurte Stian Bromark i en kronikk i Agenda i juni. Spørsmålet utløste sommerens skoledebatt. Hva kan litteraturen lære oss om 22. juli?, spør vi videre, og samler en forfatter, en akademiker og en fagutvikler til diskusjon.

I forbindelse med et seminar om «Barn og katastrofer i litteraturen», har grunnskolelærerutdanningen ved NTNU og Falstadsenteret invitert Anne Lene Andersen, leder for 22. juli-senteret, Ingvild Folkvord, professor i tysk litteratur, og forfatter Brit Bildøen, som har skrevet «22. juli-romanen» Sju dagar i august, til samtale om 22. juli, litteratur og skole. Samtalen ledes av litteraturviter og forsker ved Falstadsenteret, Ingvild Hagen Kjørholt.

Arrangementet er et samarbeid mellom Institutt for
grunnskolelærerutdanningen og Institutt for språk og litteratur ved
NTNU, Falstadsenteret og Litteraturhuset i Trondheim. Det er initiert av forskernettverket «Barn og katastrofe i litteraturen».

barnogkatastrofer

Dato

24. nov 2016

Tid

18.00 - 19.30

Sted

Litteraturhuset, Sellanraa

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere