Tilgjengelighet

Alle er velkommen til Litteraturhuset i Trondheim – og alle skal føle seg velkommen. Derfor er det viktig for oss at våre debatter, samtaler og foredrag alltid er tilgjengelige for personer med behov for ekstra hjelp.

Hvis du har spørsmål om tilgjengeligheten på våre arrangment, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss på e-post eller telefon.

Tlf: 947 86 106
E-post: post@litteraturhusetitrondheim.no

En mann i rullestol foran et publikum.

Rullestol

Alle scener og arrangementer er tilgjengelig for rullestolbrukere, og har handicaptoalett.

En mann holder en mikrofon foran en mørk bakgrunn.

Hørselshemming

Alle scener og arrangementer, foruten de som foregår på Sellanraa, er utstyrt med teleslynge.

To kvinner tar en selfie på et Litteraturhuset-arrangement

Ledsager

Vi aksepterer ledsagerbevis og gir gratis ledsagerbillett. Ledsagerbillett kan reserveres i Hoopla for alle våre arrangement med billettpris, mot framvisning av ledsagerbevis i døra. For gratis arrangement ber vi om at det hentes ut en ekstra gratisbillett til ledsager. Dersom du har spørsmål om ledsagerbilletter, kan du sende en e-post til post@litteraturhusetitrondheim.no.