Knappe ressurser – Vekstens grenser og omkostninger

Knappe ressurser – Vekstens grenser og omkostninger


Anders Skonhoft, Jon Raundalen

I anledning Verden Miljødag ønsker vi å dykke dypere inn i utfordringer knyttet til forbruket vårt. Det har lenge vert fryktet at vi snart vil ha tømt jorden for ikke-fornybare ressurser som har avgjørende bruksverdi i livene våre. Utviklingen har imidlertid vist at det er overutnyttelse av fornybare ressursene som kan være mest kritisk. Vi ønsker å se nærmere på miljømessige og sosiale kostnader knyttet til dagens forbruk og vekst, både for fornybare- og ikke-fornybare ressurser.

For å snu utviklingen må vi kjenne til mekanismene bak ressursbruken vi har i verden. Med eksempel fra teknikkens verden vil vi derfor se på ulike påvirkningsfaktorer fra system, til markedsføring, til forbrukermentalitet.

Om gjestene:

-Anders Skonhoft, professor i samfunnsøkonomi ved NTNU
Har skrevet i blant annet Klassekampen om økologisk og økonomisk overutnytting av ressurser og hvordan både ikke-fornybare, men fremfor alt fornybare ressurser representerer veksten grenser.

-Jon Raundalen, jobber ved institutt for kunst- og medievitenskap og har blant annet forsket på og undervist i miljø, økologi og materialitet knyttet til forbruk av nye medieteknologier. Jon tar for seg begrep som etisk og økologisk mediebruk, teknologioptimisme og ‘solutionism’.

  • Gratis adgang

Dato

7. jun 2017

Tid

19.00 - 21.00

Sted

MAGISTRATSALEN

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere