Å overvinne døden: Orfevs og kristendommen

Å overvinne døden: Orfevs og kristendommen


Peter A. Sundt

Foredrag om Orfevs i den kristne tradisjonen og om Monteverdis Orfeo

Historien om Orfevs, som egentlig tilhørte den gresk-romerske mytekretsen som går forut for kristendommen fant likevel sin plass i den tidlige Kirken i romersk tid hvor Orfevs gjerne ble sett på som en fremstilling av det som skulle bli Kristus selv. Orfevs overvant døden og maktet å temme dyrene med sin sang, og ble dermed helt fra Kirkens tidligste fase et tydelig symbol på Kristus og fikk sin helt egne plass innen teologisk tenkning. Nettopp fordi han maktet å bryte dødens grense, fikk Orfevs fornyet betydning i det kristne Europa som en prefigurasjon på Kristus. Doktorgradsstipendiat i klassiske fag ved NTNU Peter A. Sundt, som skriver en avhandling om Orfevs forteller om nedstigning og oppstandelse i et kristent perspektiv før oppsetningen av Monteverdis Orfeo i Vår Frue kirke.

Dato

2. feb 2017

Tid

19.00 - 20.00

Sted

Litteraturhuset, Sellanraa

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere