Abortspørsmålets politiske historie

Abortspørsmålets politiske historie


Kari Tove Elvebakk - Berge Solberg

Samtale med Kari Tove Elvebakk og Berge Solberg

Våren 2022 meldte regjeringen at de ønsket å sette ned et abortutvalg som skal utrede et alternativ til abortnemndene med mulighet for innføring av selvbestemt abort også etter uke 12.

Abortspørsmålet har vært kontroversielt, ikke bare i store deler av verden, men også i Norge. Abort var forbudt fram til vi fikk vår første abortlov i 1960, tross mange krav om legalisering over lang tid. Fra 1978 har vi hatt fri abort frem til utgangen av 12. svangerskapsuke. Under Solberg-regjeringen ble abortloven igjen et politisk tema, og en viss begrensning av selvbestemmelsen ble innført i 2019. Dette igangsatte nye abortprosesser i flere av de politiske partiene.

Om panelet
Kari Tove Elvebakk er professor i statsvitenskap ved Universitetet i Bergen og har skrevet boka «Abortspørsmålets politiske historie 1900–2020» på Universitetsforlaget.

Hun møter professor Berge Solberg som er medisinsk etiker på NTNU til samtale om nettopp abortspørsmålets politiske historie. Solberg sitter også i det regjeringsoppnevnte abortutvalget.

Dato: 12.11.22
Tid: 12.00
Sted: Kunsthallen
Inngang: 100/50
Festivalpass: 300
(https://litthustrd.hoopla.no/sales/event/festivalpassbasta) Dette arrangementet er en del av Basta. Sjekk dermedbasta.no for fullstendig program.

Dato

12. nov 2022

Tid

12.00 - 13.00

Sted

Litteraturhuset i Trondheim

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere