Æ Å Trondheim litteraturfestival 2023

Æ Å Trondheim litteraturfestival 2023


Velkommen til Æ Å Trondheim litteraturfestival! Årets festival markerer at det er 20 år siden Æ Å Trondheim litteraturfestival blei starta opp av en gjeng ildsjeler, og har fått temaet «nabolag». Vi vil utforske hva det egentlig vil si å være en nabo for noen. Hvor begynner og slutter nabolaget? Hvilket ansvar deler vi for hverandre og vår felles sikkerhet?

De siste åra har ordet nabolag fått nye konnotasjoner for mange av oss. Med pandemiens isolasjon opplevde vi både ei utviding og innskrenking av de sosiale flatene våre, og vi fikk nye nabolag som både har berika oss og utvida perspektivene våre, da gjerne digitalt, men også medmenneskelig. Til festivalen har vi invitert forfattere som berører temaet litterært på forskjellige måter. Vi vil se østover for å undersøke litterære forskjeller, tapserfaringer, traumer og å høre fra forfattere som skriver i helt andre forhold enn vi er vant til.

Nabolag er noe vi har til felles: gater, snarveier og dører vi deler, men også landskap og kultur. Naboskap starter med ord, med kommunikasjon, med et ønske om å forstå og bli forstått. Grensene for naboskap er også flytende, noe de siste åras flyktningestrømmer har vist oss. Nabolag fordrer også naboskap, hvor vi enten titter inn til naboen gjennom ei gardin eller låner litt sukker. Det som kjennetegner en god nabo, er kanskje akkurat det som kjennetegner et godt medmenneske. Nå som Æ Å Trondheim litteraturfestival har sitt 20-årsjubileum, vil vi derfor invitere nabolaget vårt med på festivalen. Velkommen skal du være!

PRAKTISK INFORMASJON
Dato: 4. mai 2023 til 6. mai 2023
Sted: DIGS
Festivalpass: 600 / 400 (student/honnør/medlem i Forfattersentrum)
NB! Vi aksepterer ledsagerbevis. Alle med ledsagerbevis, kan ha med seg en ledsager.

PROGRAM

Naja Marie Aidt (GL/DK) / Balsam Karam (Kurdistan/SE) / Daryna Gladun (UK) / Dagur Hjartarson (IS) / Ragnar Helgi Ólafsson (IS) / Reza Mohammadi (IN/UK) / Priya Bains / Silje Linge Haaland / Kristina Quintano / Stefan Geiß / Kåre Kolve / Marte Huke / Ingrid Storholmen / Arild Vange / Gunnar Wærness  / Tora Seljebø / Markus Lantto / Ozan Drøsdal / Mathias R. Samuelsen / Tunglið forlag / Beijing Trondheim / Guro Kulset Merakerås / Anne Dorte Lunås / Zsofia Domsa / Benedikte Fiskergaard Ytterli / Martin Ingebrigtsen

TORSDAG 4. MAI
DIGS, 250/150 inngang for hele kvelden
19.00 Åpning ved Ingrid Storholmen og Marte Huke
19.30 Kan man skrive om døden?
Naja Marie Aidt samtaler med Zsofia Domsa om sorg og språk (dansk/norsk)
20.30 Tre leser høgt: Arild Vange, Reza Mohammadi og Naja Marie Aidt

FREDAG 5. MAI
DIGS, 250/150 inngang for hele kvelden
19.00 Kan journalistikk redde liv? Kristina Quintano og Stefan Geiß i samtale med Guro Kulset Merakerås
20.00 To leser høgt: Ingrid Storholmen og Gunnar Wærness
20.45 Æ Å feirer sine favorittlyrikkdebutanter 2021–2022. Møt debutantene til samtale med Martin Ingebrigtsen.
21.45 Singulariteten
Balsam Karam leser akkompagnert av Kåre Kolve
Opplesninga vil foregå på svensk

LØRDAG 6. MAI
DIGS, 250/150 inngang for dagprogrammet
14.00 Om ytringsfrihet og skriving i krisetid. Daryna Gladun i samtale om flukt og krig (engelsk)
14.30 Tre leser høgt: Priya Bains, Silje Linge Haaland og Marte Huke
15.15 Beijing Trondheim og Tunglið
Presentasjonen vil foregå på engelsk
16.00 Presentasjon: Beijing Trondheim og Tunglið (engelsk)

DIGS, 250/200 inngang for kveldsprogrammet
19.00 Fire leser høgt: Tora Seljebø, Daryna Gladun, Dagur Hjartarson og Ragnar Helgi Ólafsson
20.00 Skjæringspunkt
Balsam Karam i samtale om opprør, flukt og morskap, med Anne Dorte Lunås
Samtala vil foregå på svensk og norsk
21.00 Kåre og Marimba hjelper til
Med Markus Lantto
21.30 Samuelsens saftige styrkeprøve
Rund av festivalen med en kviss!

Æ Å Trondheim litteraturfestival arrangeres annethvert år. Arrangører er Norsk Forfattersentrum Midt-Norge.

Sponsorer: Trondheim kommune, Trøndelag fylkeskommune, Fritt Ord, Torstein Erbos gavefond, Norsk Forfattersentrum Medlemsfondet, NORLA og forfatternes forlag

Samarbeidspartnere: Litteraturhuset i Trondheim, Trøndersk forfatterlag, K-U-K og Midtnorsk filmsenter

Kunstnerisk råd: Asieh Amini, Mathias R. Samuelsen, Benedikte Fiskergaard Ytterli

Dato

4. mai 2023

Tid

19.00 - 23.00

Sted

DIGS

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere