Fra Akademia til Teknologi til Samfunn

Fra Akademia til Teknologi til Samfunn


Johnny Hartz Søraker

Hvordan påvirke og sette agenda for IT-sektoren

Etter avsluttet hovedfag ved Filosofisk institutt, NTNU og påfølgende PhD og forskeropphold ved Universitetet i Twente, Nederland – med spesialisering innen teknologi-etikk – bestemte Søraker seg for å forlate akademia til fordel for en jobb som «etiker» i Google. I dette foredraget vil han reflektere over hva ett år i Google har lært ham om hvordan akademia i større grad kan bidra til å sette agenda for og klargjøre problemstillinger for forskning og innovasjon i IT-sektoren. I tillegg til leksjoner lært det siste året (inkludert hvordan han tidligere burde vinklet sin egen forskning og akademisk virksomhet) vil foredraget også bygge på hans tidligere forskning, spesielt innenfor Ansvarlig forskning og innovasjon (Responsible Research and Innovation (RRI)) og meningsfullhet i arbeidslivet. Målet med foredraget er å bidra til å bygge bro mellom akademia og teknologisektoren, utpeke forskningsområder som mer eller mindre overraskende har vist seg å være mest relevant for de samfunnsutfordringer teknologiselskaper står ovenfor, og generelt diskutere hvordan teknologisektoren og akademia sammen kan sørge for at innovasjon er til det beste for brukere og samfunn.

Johnny Hartz Søraker (f. 1977) er seniorrådgiver i Google Trust & Safety.

Arrangør: Vitenskapsteoretisk forum (Vitforum), NTNU.

Gratis inngang.

Dato

26. apr 2018

Tid

19.00 - 21.00

Sted

Litteraturhuset, Sellanraa

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere