Aktivistiske kvinnestemmer i den spanskspråklige litteraturen

Aktivistiske kvinnestemmer i den spanskspråklige litteraturen


Cristina Rivera Garza - María Ángeles Pérez López - Signe Prøis - Anne Karine Kleveland

Aktivistiske kvinnestemmer i den spanskspråklige litteraturen: Cristina Rivera Garza og María Ángeles Pérez López

Vi ønsker velkommen til et engasjerende møte med Cristina Rivera Garza og María Ángeles Pérez López, to viktige kvinnestemmer fra den spanskspråklige litteraturen. Gjennom lesning og samtaler om deres litteratur, spør vi hvordan litterær kvinnekamp kan påvirke samfunnsutviklingen. Publikum inviteres til å delta i samtalen.

Den mexicanske forfatteren Cristina Rivera Garza leser og samtaler med utgangspunkt i El invencible verano de Liliana (2021). I denne selvbiografiske boka, undersøker forfatteren de siste månedene av livet til lillesøsteren, som ble utsatt for partnerdrap den 16. juli 1990. Boka kombinerer et nært portrett av den 20 år gamle søsteren med fordømmelse av et samfunn som på tidspunktet verken hadde et språk for kjønnsrelatert vold eller evnet å beskytte kvinnene gjennom lovverket. Slik blir Lilianas historie et viktig innlegg i den pågående debatten om vold i nære relasjoner og kjønnsrelaterte drap på kvinner femicid – i Latin-Amerika.

Den spanske poeten María Ángeles Pérez López leser og samtaler om poetiske aktivisme, med utgangspunkt i sine tre siste diktsamlinger Interferencias (2019), Incendio mineral (2021) og Libro mediterraneo de los muertos (2023). Pérez López utforsker her ulike måter å bruke språket og litteraturen til å blottstille samfunnets urett, og engasjere leseren. Tekstene rommer temaer som vold i nære relasjoner og båtflyktningenes umerkede graver i Middelhavet.

Samtalen med Rivera Garza foregår på engelsk. Resten av arrangementet foregår på spansk, med tilrettelegging for et engelskspråklig publikum. Oversetter og forlegger Signe Prøis fra Camino Forlag og førsteamanuensis Anne Karine Kleveland fra NTNU leder oss gjennom kvelden.

Arrangementet avslutter konferansen Redes II, som har søkelys på aktivisme i den spanskspråklige litteraturen: https://www.ntnu.edu/isl/redes. Konferansen er gratis og er åpen for publikum.

Arrangementet mottar støtte fra Stiftelsen Fritt Ord.

Sted: Sellanraa
Tidspunkt: 19:30-21:30. Sellanraa holder åpent til 22.
Gratis inngang. Gratisbilletter kan tas ut her.

OM FORFATTERNE

Cristina Rivera Garza (1964) er forfatter, oversetter, sosiolog og historiker, og jobber som professor ved Universitetet i Huston. Gjennom essays og romaner har hun tematisert kjønnstilhørighet, kjønnsrelatert vold, migrasjon og transkulturalitet. Blant hennes siste bøker, finner vi El invencible verano de Liliana (2021), på engelsk, Liliana’s invincible summer (2023). På engelsk finner vi også Grieving Dispaches from a Wounded Country (2020) og New and Selected Stories (2022). Sistnevnte er ventet på norsk i 2023. Rivera Garza har mottatt en rekke viktige utmerkelser, og mottar i dag det prestisjetunge forskerstipendet Genius Grant fra MacArthur Foundation (USA).

María Ángeles Pérez López (1967) er poet og professor i latinamerikansk litteratur ved Universitetet i Salamanca. Hun har utgitt 14 egne diktsamlinger, og er oversatt til flere språk. Kvinnerollen, seksualisert vold mot kvinner og det spanske språkets androsentrisme, er viktig akser i forfatterskapet. Hun har høstet stor anerkjennelse både nasjonalt og internasjonalt, og ble tildelt den prestisjetunge prisen Premio nacional de la crítica i 2022.

Bildet viser f.v.: Cristina Rivera Garza (foto: Juan Rodrigo Llaguno) og María Ángeles Pérez López (foto: Luis F. Lorenzo)

Dato

12. mai 2023

Tid

19.30 - 21.30

Sted

Litteraturhuset, Sellanraa

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere