Alle kan bidra til å forebygge selvmord

Alle kan bidra til å forebygge selvmord


Heidi Hjelmeland

Etter et kvart århundre med nasjonale handlingsplaner for forebygging av selvmord har ikke selvmordsraten gått ned. Det gir grunn til å se kritisk på de tiltak myndighetene hittil har satset på og den forskningen som ligger til grunn for dem. Både forskningen og forebyggingen har på mange måter kjørt seg fast i et fokus på risikofaktorer, og psykiske lidelser, særlig depresjon, løftes fram som selve hovedårsaken til selvmord.

Med utgangspunkt i sin nye bok om selvmordsforebygging, vil Heidi Hjelmeland utfordre det rådende «sannhetsregimet» på fagfeltet og argumentere for at for å kunne forebygge selvmord, må vi forstå mer av hva suicidalitet handler om for de det gjelder, i kontekst. Samtidig vil hun vise hvordan alle, både fagfolk og folk flest, kan bidra til å forebygge selvmord.

Heidi Hjelmeland er professor ved Institutt for psykisk helse, NTNU. Hun har forsket på mange ulike aspekter ved selvmord/suicidalitet siden 1992. Som leder for Regionalt ressurssenter for selvmordsforskning og –forebygging i perioden 1997-2004, var hun dessuten ansvarlig for implementeringen av den aller første nasjonale handlingsplanen for forebygging av selvmord i Midt-Norge. Etter 30 år som selvmordsforsker er hun i dag kritisk til den tradisjonelle måten å forstå og forebygge selvmord på. Tidligere i år ga hun ut boken «Selvmordsforebygging. For å kunne forebygge selvmord må vi forstå hva suicidalitet handler om» på Cappelen Damm Akademisk.
Sted: Kulturtorget, Trondheim folkebibliotek
Tidspunkt: 19:30-21:00. Dørene åpner kl. 19.
Inngang: 50,-

Dato

18. aug 2022

Tid

19.30 - 21.00

Sted

Trondheim folkebibliotek, Kulturtorget

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere