Anne Hege Simonsen om Marie Hamsun

Anne Hege Simonsen om Marie Hamsun


Anne Hege Simonsen

Bli bedre kjent med kvinnen bak den verdenskjente forfatteren Knut Hamsun: Marie Hamsun!
Marie Hamsun var skuespiller, forfatter, mor, venninne og propagandist for Nazi-Tyskland. Biografien «Kjærlighet og mørke» setter Marie i sentrum, og forsøker å forstå de kompromissløse og til dels ekstreme valgene hun tok i både kjærlighet og politikk. En viktig kilde er Maries omfattende korrespondanse med ektemann og barn, og ikke minst venninnene Cecilia Aagaard og Aslaug Hauge.

I dette foredraget forteller Anne Hege Simonsen om Marie Hamsun og arbeidet med boka om henne. Simonsen er førsteamanuensis ved OsloMet – storbyuniversitetet. Hun er utdannet sosialantropolog og har bakgrunn som journalist og fagforfatter.

Dette er et foredrag i foredragsserien «Fra det første biblioteket». Se hele programmet for serien her: https://litteraturhusetitrondheim.no/fra-det-forste-biblioteket/

Foredragsserien er støttet av Bokåret 2019

 

Dato

23. apr 2019

Tid

19.00 - 20.30

Sted

Litteraturhuset, Sellanraa

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere