Antropologidagene: Ting og tang

Antropologidagene: Ting og tang


Ståle Knudsen

Hvordan forholder vi som mennesker oss til våre omgivelser, og hva betyr det for forvaltningen av jordas ressurser? Ståle Knudsen er instituttleder ved Sosialantropologisk institutt i Bergen og kommer til Trondheim for å dele noen av sine tanker om relasjonen mellom mennesker og natur.

«Jeg leder for tiden forskningsprosjektet Energethics som studerer hvordan norske energibedrifter håndterer samfunnsansvar når de opererer i utlandet. Tidligere har jeg forsket på miljøbevegelser og miljøkonflikt, fremmede arter, fiskeriforvaltning, kunnskapsregimer og teknologi, i all hovedsak i Tyrkia.

På denne samlingen vil jeg spørre hva vi kan lære av urfolk og andre som lever ‘nært naturen’. Kan deres verdensbilde og levemåte gi oss gode modeller for å løse de store utfordringer verden står overfor med hensyn til global oppvarming og andre miljøproblem? Hvordan bør vi som antropologer jobbe for å bidra til å kunne bidra til å finne gode løsninger på disse utfordringene? Hvilken rolle spiller tilhørighet i forhold til hvordan vi forvalter og fordeler naturressurser?»

Dato

16. feb 2017

Tid

19.00 - 21.00

Sted

Kulturtorget, Trondheim folkebibliotek

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere