Åpent folkemøte: bro eller tunnel til Fosen?

Åpent folkemøte: bro eller tunnel til Fosen?


Olav Ellevset - Håkon Kibsgaard Jordet - Tom Myrvold - Ove Vollan

Hva skal bli Trøndelags neste store samferdselsprosjekt? Sterke aktører på begge sider av Trondheimsfjorden jobber med ulike krysningsalternativer. Noen vil ha «Fosenbrua» mellom Flakk og Rørvik, andre jobber med en tunnel i samarbeid med Statnett lenger ut i fjorden. Hvilket alternativ er det beste? Og bør vi i det hele tatt satse på en slik forbindelse?

Vi tar debatten og får nyttige innledninger fra:
Olav Ellevset, daglig leder Fosenbrua
Håkon Kibsgaard Jordet, daglig leder regionrådet Orkdalsregionen
Ordfører Tom Myrvold, Ørland kommune
Ove Vollan, tidligere ordfører Rissa kommune

Flere andre politikere vil være tilstede og delta i den påfølgende ordvekslingen.

Møtet ledes av Michael Momyr

Inngang: gratis

Dato

22. jan 2018

Tid

19.00 - 20.30

Sted

Litteraturhuset, Sellanraa

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere