UTSATT: Åpent møte om genetiske selvtester

UTSATT: Åpent møte om genetiske selvtester


Maren Fridtjofsen Olsen - Kristin Solums Steinsbekk - Nina Hansen - Thomas Iversen - Anne Kristin Vie - Truls Petersen

PÅ GRUNN AV KORONASITUASJONEN ER MØTET UTSATT PÅ UBESTEMT TID!

I media kan vi stadig oftere lese om genetiske selvtester. På dette åpne møtet skal vi grave litt i dybden på fenomenet. Vi har bedt en biolog se på noen av testene – forskningen de bygger på og hva selskapene sier til deg som kunde. En jurist har sett på kontraktene og vil forklare hva du som kunde kan samtykke til. I tillegg skal vi diskutere hvordan trenden med nett-tester kan påvirke fastlegens hverdag. Og så spør vi: Bør foreldre kunne teste barna sine for alt fra alvorlig sykdomsrisiko til personlighetstrekk?

Panel:
Maren Fridtjofsen Olsen, molekylærgenetiker PhD, PhD, Avdeling for medisinsk genetikk, St. Olavs Hospital

Kristin Solums Steinsbekk, førsteamanuensis, Institutt for bioingeniørfag, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og nestleder i Bioteknologirådet

Nina Hansen, fastlege og nestleder i Sør-Trøndelag legeforening

Thomas Iversen, juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet

Anne Kristin Vie, fagdirektør i Forbrukerrådet

Ordstyrer: Truls Petersen, seniorrådgiver i Bioteknologirådet

Arrangementet har inngang fra hovedbiblioteket, Kongens gate.

Påmelding her: https://bioteknologiradet.formstack.com/forms/https_bioteknologiradet_formstack_com_forms_

Dato

26. mar 2020

Tid

17.00 - 19.00

Sted

Rådhussalen, Trondheim folkebibliotek

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere