Åpent møte om ytringsfrihetens kår

Åpent møte om ytringsfrihetens kår


Odd Kristian Reme - Lars Gule

I år fyller FN’s menneskerettighetserklæring 70 år og i den anledning ønsker Human-Etisk Forbund i samarbeid med FN-sambandet velkommen til et åpent møte om menneskerettighetenes situasjon i 2018 med spesielt fokus på ytringsfrihet.

FN sitt vedtak om Verdenserklæringen for menneskerettigheter var et stort skritt i retning av å forsøke å sikre rettigheter for alle mennesker uansett kjønn, alder, religiøs oppfatning, seksuell legning og nasjonalitet.
Hvor sterkt står imidlertid de grunnleggende rettighetene i 2018 og hvor stort press utsettes demokrati og ytringsfrihet for i dag og fra hvilke hold?

Odd Kristian Reme, dialogprest i Den norske kirke, vil drøfte ytringsfrihetens betydning for menneskerettigheter og hvor eventuelle grenser for ytringsfriheten bør gå.

Lars Gule, filosof og forsker ved OsloMet – storbyuniversitetet og tidligere generalsekretær i Human-Etisk Forbund, vil presentere sitt perspektiv om hvor hva mener vi bør sette skillet mellom ytringsfrihet og trusler og sjikane. Han vil også diskutere til hvilken grad media og presse bør slippe ekstreme ytringer til i den offentlige debatten.

Arrangementet er åpent for alle og avsluttes med spørsmålsrunde/diskusjon.

Gratis inngang.

Foto: Stavanger Aftenblad/Spartacus Forlag

Dato

10. des 2018

Tid

19.00 - 20.30

Sted

Litteraturhuset, Sellanraa

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere