Armageddon Hallelujah! – møter med politisk kristendom

Armageddon Hallelujah! – møter med politisk kristendom


Dag Hoel

Vi lever i en tid med fokus på politisk islam. Det er lite oppmerksomhet rettet mot politisk kristendom. Dag Hoel tar oss på en reise inn i kristensionistenes verden. De har en politiskreligiøs overbevisning som innebærer at opprettelsen av Israel i 1948 var fullbyrdelsen av en profeti. Jødenes tilbakevending til landet de fikk av Gud, bekrefter at vi nærmer oss Armageddon – Ragnarok. Inntil da, skal det være krig i Midtøsten. Fredsarbeid er å motsette seg Guds plan.

Kristensionistene er blant Donald Trumps kjernevelgere og har betydelig innflytelse på den politiske utviklingen i USA. I Norge er kristensionistene aktive i menighetsliv og med politisk virke over hele landet.

Gratis inngang

Dato

3. nov 2018

Tid

16.00 - 17.00

Sted

Kunsthall Trondheim

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere