Arne Johan Vetlesen: Mennesket i allnaturen

Arne Johan Vetlesen: Mennesket i allnaturen


Arne Johan Vetlesen

Dette er et foredrag i serien «Hva er da et menneske?» Se hele programmet og generell omtale av foredragsrekken her.

Den klassiske humanismen satte mennesket i sentrum av verden, næret av troen på våre evner og muligheter. På sitt beste bar den i seg en refleksjon over våre eksistensielle grunnvilkår – avhengighet, sårbarhet og dødelighet – og våre forpliktelser overfor hverandre. Men vi hadde ingen anfektelser ved å legge naturen under oss og utnytte den til vår fordel, slik at vi dag snakker om Antropocen, at vi har endret selve kloden. Samtidig ser vi en voksende erkjennelse av at vi er innvevd i naturen, sårbare og avhengige, og at det er noe felles ved alt liv, både i opphav, egenskaper og egenverdi. Ja, kanskje innbefatter dette også hva vi forstår som ikke-levende. Dermed står ikke mennesket lenger i sentrum, understreket av begreper som posthumanisme og antihumanisme. Men dette må ikke avskrive mennesket, snarere kan vi snakke om utvidede grunnvilkår: Hva er vårt ansvar og våre forpliktelser i den store Allnaturen?

Vetlesen er professor i filosofi ved UiO. Han studerte under Jürgen Habermas på 1980-tallet, påvirket også av Emmanuel Lévinas og Zygmunt Bauman i sin iver etter å omsette moralfilosofien til debatt og meningsdannelse. Har vært særlig opptatt av ondskapens problem og overgrep mot etniske minoriteter. Medlem av Tilregnelighetsutvalget (2013-2014). Miljøspørsmål ligger ham tungt på hjertet, ikke minst klimaproblemer og artsutryddelse. Var med og etablerte Concerned Scientists Norway i 2008. Sterkt engasjert i unge menneskers livssituasjon og framtidsutsikter. I dag arbeider han med en dypere erkjennelse av livets og naturens innerste vesen, og hva dette innebærer for oss som mennesker. Av forfatterskapet kan nevnes: Følelser og moral (1994), Nærhetsetikk (red., 1996), Dydsetikk (red., 1998), Omsorgens tvetydighet (med Knut Ruyter, 2000), Moralens sjanser i markedets tidsalder (med Jan Olav Henriksen, 2003), Menneskeverd og ondskap (2003), Smerte (2004), Frihetens forvandling (2009), Angsten for oppdragelse (med Per Bjørn Foros, 2012), Studier i ondskap (2014), The Denial of Nature (2015).

Inngang: 100/75

Dato

16. apr 2018

Tid

18.30 - 21.00

Sted

Kunsthall Trondheim

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere