Arne Johan Vetlesen: Når de unge misunner de gamle

Arne Johan Vetlesen: Når de unge misunner de gamle


Arne Johan Vetlesen - Per Bjørn Foros

Vi lever i en tid som har vennet seg til tanken om at enhver ny generasjon vil få det bedre enn de forutgående. Hvor den nålevende generasjonen mennesker gis forrang, hvor nåtid er viktigere enn framtid, og hvor teknologioptimismen trumfer advarslene om at klodens ressurser er under press.

På en rekke områder vil dagens unge ventelig oppleve en forverring i løpet av sin levetid. Ikke bare knyttet til klimakrisen. Dette representerer et brudd med de forventningene som vi og våre forfedre har bygd samfunnet på.

Arne Johan Vetlesen, professor i filosofi ved Universitetet i Oslo, har gjennom en årrekke viet unge menneskers livssituasjon og framtidsutsikter oppmerksomhet i sitt forfatterskap. Særlig står miljøproblemene og menneskets forhold til naturen sentralt.

Etter en innledning får vi en samtale mellom Vetlesen og Per Bjørn Foros, tidligere førsteamanuensis ved Avdeling for lærerutdanning, NTNU.

Inngang: 50,-

Dato

4. okt 2017

Tid

19.00 - 21.00

Sted

Litteraturhuset, Sellanraa

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere