Arne Johan Vetlesen: Smerte i vår tid

Arne Johan Vetlesen: Smerte i vår tid


Arne Johan Vetlesen

Kveldens foredrag handler om smerte i livet og kulturen. Smerte er det vi frykter mest, men som også er noe vi kan vokse på. Våre grenser utfordres, enten det gjelder fysisk, psykisk eller eksistensiell smerte. Ikke minst ser vi hvordan dagens unge sliter med ulike livsproblemer og kjenner livets smerte. Hvordan stiller samfunnet seg til fenomenet smerte? I håndteringen av smerte forteller vi som individer og som kultur noe vesentlig om hvem vi er og hvilke verdier vi har.

Arne Johan Vetlesen er professor i filosofi ved UiO, kjent som foredragsholder og samfunnsdebattant. Har vært særlig opptatt av ondskapens problem og overgrep mot etniske minoriteter. Miljøspørsmål ligger ham tungt på hjertet, ikke minst klimaproblemer og naturtap, med et sterkt engasjement i unge menneskers livssituasjon og framtidsutsikter. Av forfatterskapet kan nevnes: Moralens sjanser i markedets tidsalder (med Jan Olav Henriksen, 2003), Menneskeverd og ondskap (2003), Angsten for oppdragelse (med Per Bjørn Foros, 2012), Hva skal vi svare våre barn? (med Rasmus Willig, 2017) og Smerte i vår tid (2020), som danner grunnlag for kveldens foredrag.

Sted: Kulturtorget, Trondheim folkebibliotek
Tidspunkt: 18:00-19:30. Sellanraa holder åpent til 22.
Inngang: 150/100

Foto: UiO

Dato

11. mar 2023

Tid

18.00 - 19.30

Sted

Trondheim folkebibliotek, Kulturtorget

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere