Årsmøte – Framtiden i våre hender Trondheim

Årsmøte – Framtiden i våre hender Trondheim


Velkommen til årsmøte i Framtiden i våre hender, Trondheim

– Bli bedre kjent med organisasjonen og lokallaget
– Oppsummering: hva har vi gjort i 2018?
– Hva skal vi 2019?
– Valg av nytt styre

Arrangementet holdes på Litteraturhuset i Trondheim, i Magistratssalen etter Climate Games https://www.facebook.com/events/498112620723926/
Inngang fra hovedbiblioteket, Kongens gate.

Vi sees!

Saksliste Årsmøte:

1- Åpning av årsmøtet ved leder Mari Bremnes Ese
2- Godkjenning av innkalling
3- Valg av ordstyrer, referent og to personer til å underskrive protokollen
4- Presentasjon og vedtak av lokallaget sin årsmelding
5- Presentasjon og vedtak av planlagte aktiviteter
6- Presentasjon og vedtak av regnskap og budsjett ved kasserer Anna Sara Fjeld
7- Valg av nytt styre for perioden 2019-2020
8- Inkomne saker
9- Eventuelt

Årsmøtet er kun for medlemmer.

OBS! Inkomne saker må være styret i hende innen 1. april.

Dato

3. apr 2019

Tid

20.00 - 21.00

Sted

Trondheim folkebibliotek, Magistratsalen

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere