Astri Holm: Respekter kvinner – styrk fødsels- og barselomsorgen!

Astri Holm: Respekter kvinner – styrk fødsels- og barselomsorgen!


Astri Holm - Halldis Nergård

På slutten av 1970-tallet aksjonerte mange kvinneorganisasjoner og kvinner i flere politiske parti, da fagfolk og politikere foreslo at EC Dahls stiftelse, som for øvrig var den mest moderne nye fødeinstitusjonen i Europa, skulle legges ned i Trondheim.

På den tida var gjennomsnittlig liggetid 7-10 dager på barselavdelinga.

Det var derfor ganske sjokkerende å lese i en rapport som Jordmorforbundet publiserte i januar 2017, at i snitt ligger kvinner på barsel/barselhotell 24 timer før de reiser hjem med barnet sitt.

Samme år kom også diskusjonen om organisering av en framtidig kvinneklinikk på Haukeland sykehus opp. Her foreslo fagfolk og helsebyråkrater at ca. 40% av kvinnene kan reise hjem etter seks timer, hvis fødselen er normal.

Denne boka prøver å si noe om hva som har skjedd fra 1970-80-tallet til i dag. Hva må til for å få akseptable forhold for mor og barn før, under og etter en fødsel?

«Respekter kvinner-styrk fødsels- og barselomsorgen», målbærer mange viktige kvinnestemmer som har mye erfaring og faglig tyngde på feltet som bl.a:. Gro Nylander, tidligere fødselslege og ammeguru, Hanne Charlotte Schjelderup, leder av Jordmorforbundet i NSF, Anja Solvik, leder for Bunadsgeriljaen i Norge, Ingvild Kjerkol som er helsetalsperson for Arbeidepartiet på Stortinget, og Kjersti Toppe som er det samme for Senterpartiet.

Vi går inn i en valgkamp, og temaet som boka representerer har vært mye diskutert i offentligheten de siste årene. Håpet er at «Respekter kvinner- styrk fødsels-og barselomsorgen» vil bidra til økt debatt og føre til forandring etter valget!

Arrangementet er et samarbeid mellom Snøfugl forlag og forfatteren.

Astri Holm og Halldis Nergård, tidligere journalist i Adresseavisen, samtaler om boka.

Astri Holm er pensjonert høgskolelektor, medlem av Kvinnefronten og leder for Feministhuset i Trondheim. Hun har bl.a. skrevet boka Kreativitet og kvinneaktivisme i Trondheim på 80-tallet, sammen med Berit Rusten.

Sted: Sellanraa

Gratis inngang. På grunn av smittevernhensyn er det begrenset med plasser. Vi ber publikum om å ta ut gratisbilletter via Hoopla. Lenke til billetter her.

Les om Litteraturhusets rutiner for godt smittevern her: https://litteraturhusetitrondheim.no/info-vedr…/

Astri Holm. Foto: privat

Dato

18. aug 2021

Tid

19.30 - 21.00

Sted

Litteraturhuset, Sellanraa

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere