Audun Myskja: Mennesker i krise – utveier og selvforståelse (inngår i serien Hva er da et menneske?)

Audun Myskja: Mennesker i krise – utveier og selvforståelse (inngår i serien Hva er da et menneske?)


Audun Myskja

Dette er et foredrag i foredrags- og samtaleserien «Hva er da et menneske?» Se hele programmet for serien her.

Audun Myskja driver Senter for livshjelp i Ski og i Totenvika sammen med sin kone Reidun Myskja, et tverrfaglig prosjekt som legger vekt på hjelp til selvhjelp. Myskja har utviklet fagområdet mestringsmedisin, som fokuserer på å avdekke ressurser og gi individuelt tilpassede verktøy til mestring, både for mennesker med kroniske plager og for friske mennesker som ønsker vekst og selvinnsikt. Særlig har han arbeidet med musikkterapi for eldre. Han har vunnet flere priser, blant annet Den norske legeforenings Kvalitetspris. Videre har han skrevet en rekke fagbøker, blant dem Den musiske medisin, På vei mot en integrert medisin og Kunsten å dø.

Arrangementet har inngang fra Hovedbiblioteket, Kongens gate. Dørene åpner kl. 18.30.

Inngang: 150/100

© Fotograf: Caroline Roka

Dato

15. jan 2019

Tid

19.00 - 21.00

Sted

Trondheim folkebibliotek, Kulturtorget

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere