Av–sportifisering av idretten?

Av–sportifisering av idretten?


Arve Hjelseth - Rune Slagstad

AV-SPORTIFISERING AV IDRETTEN? VÅR TIDS IDRETT I MØTE MED ESTETIKK OG MARKED

Arve Hjelseth er førsteamanuensis i idrettssosiologi ved NTNU. Han har blant annet skrevet doktoravhandling om norsk supporteres håndtering av kommersialisering av fotball. Rune Slagstad, som har innehatt flere professorater men først og fremst har arbeidet som forsker ved Institutt for Samfunnsforskning, Oslo, har blant mange andre bøker utgitt De nasjonale strateger (1998) og en idehistorisk studie omkring sport (2008) som Hjelseth tar opp i et foredrag. Slagstad kommenterer foredraget. Hjelseth skriver

”Allen Guttmanns bok From Ritual to Record er blitt en standardreferanse i idrettssosiologien. I rendyrket form, inspirert av Weber, beskrives moderne idrett som preget av sju ulike dimensjoner: sekularisering, likhet/meritokrati, spesialisering, rasjonalisering, byråkratisering, kvantifisering og jakten på rekorder.

Innledningen tar utgangspunkt i dette perspektivet, men vektlegger de ulike noe dimensjonene ulikt. Komplettert med at moderne idrett i rendyrket form kjennetegnes av indre rasjonalitet (sport og konkurranse som mål i seg selv), betegnes prosessen som helhet som en prosess henimot sportifisering.

I «(Sporten). En idéhistorisk studie» ønsker Rune Slagstad å nyansere dette perspektivet. Med inspirasjon fra blant andre Nietzsche, løftes sportens estetisk-ekspressive dimensjoner fram, kanskje med spesiell vekt på «estetikkens vending mot det sanselige».

Jeg vil argumentere for at en slik nyansering fanger inn viktige trekk ved det vi (med Anthony Giddens) kan kalle den senmoderne idrett, og vil eksemplifisere dette gjennom en diskusjon av livsstilsidrettenes (blant annet snowboard, surfing, skateboard) framvekst og ikke minst deres tvetydige former for institusjonalisering. Men det finnes andre prosesser som også problematiserer sportifisering som en entydig prosess, som ikke er forankret i det estetisk-ekspressive. Tiltakende kommersialisering av sporten gjør det for eksempel uklart om likhet og meritokrati fortsatt er bestemmende for sportens utvikling. Dette belyses gjennom eksempler fra fotball og langrenn. Til sammen kan disse prosessene indikere at viktige deler av idretten står foran en prosess med av-sportifisering.”

Arrangør: Vitenskapsteoretisk Forum (Vitforum), NTNU

Gratis inngang.

Dato

2. mai 2018

Tid

18.00 - 20.00

Sted

Litteraturhuset, Sellanraa

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere