Barn trenger natur!

Barn trenger natur!


Tor Egil Bagøien

FRIHET FRA ORGANISERT VANVIDD

Barns hverdag har blitt et organisert vanvidd som styres av voksne og foregår inne i idrettshaller. Barnehager forbereder barna på teoretisk læring innendørs og uteskole har forsvunnet fra grunnskolen til fordel for basisfagene. Denne utviklinga kan vi endre! I hjemmet har vi som foreldre i verdens rikeste land alle muligheter, barnehagen har fått ny Rammeplan og skolen får ny Læreplan i 2020. Foredraget handler om barns behov for naturbarns hverdag og alle mulighetene vi har som foreldre og ansatte i barnehager og skoler.

Foredragsholder:

Tor Egil Bagøien er førstelektor i friluftsliv og kroppsøving. Bagøien er aktuell med boka «Endring med natur – i barnehage og skole» og skrevet flere av de sentrale lærebøkene om barn og natur. Han har i 25 år undervist i høyere utdanning innenfor barnehage- og lærerutdanning innenfor natur og fysisk aktivitet. Bagøien driver i dag firmaet ENDRING foredrag-opplevelser-kurs og holder foredrag og kurs for foreldre, barnehage- og skoleansatte om barn, oppvekst og natur.

Boka «Endring med natur – i barnehage og skole» vil være til salgs etter foredraget.

Inngang: 50,-

Foto: Inger Lise Hegge

Dato

2. okt 2019

Tid

19.00 - 21.00

Sted

Litteraturhuset

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere