Barna utenfor normalen – hva er god læring for utviklingshemmede

Barna utenfor normalen – hva er god læring for utviklingshemmede


Gøril Moljord - Gro Kristiansen

Norsk forbund for utviklingshemmede og Trondheim kommune inviterer til et temamøte om læreplanmål og opplæring for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging. Hva sier den nyeste forskningen, og hvordan jobbes det i Trondheim i dag? Vi ønsker å få med både  foreldre og ansatte i skolen og PPtjenesten.

I en skole for alle er det helt sentralt at en felles nasjonal læreplan speiler elevmangfoldet i mål, innhold og metoder, og at kvalitetssikringssystemer gjelder for alle. Lærere for denne elevgruppen må gis rom til læreplanarbeid, til å drøfte og utvikle sin praksis. I tillegg er det vesentlig at elevens stemme får komme tydelig frem- hva er mål med mening for den enkelte? Når stemmen er svak, er det skolens ansvar å spisse ørene! I arbeid for en likeverdig og inkluderende skole for alle er det sentralt at alle stemmer blir hørt i demokratiske prosesser, fra arbeid med den enkelte elevs IOP til arbeid med læreplanreform.

Denne oppfordringen kommer fra Gøril Moljord. Hun er doktorgradsstipendiat innen spesialpedagogikk ved UiO, og forsker på opplæring til elever med utviklingshemming.

Gøril Moljord kommer og forteller om sine forskingsfunn så langt. Fra kommunen kommer Gro Kristiansen, rektor ved Dalgård skole og ressurssenter for å snakke om hvordan Trondheim kommune jobber med å følge opp denne elevgruppen.

Arrangementet har inngang fra hovedbiblioteket, Kongens gate. Dørene åpner kl. 18.30.

Gratis inngang.

Dato

8. apr 2019

Tid

19.00 - 21.00

Sted

Trondheim folkebibliotek, Kulturtorget

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere