«Bioøkonomi» – den nye oljen, eller bare fyll til politiske festtaler?

«Bioøkonomi» – den nye oljen, eller bare fyll til politiske festtaler?


Erik Magnus Fuglestad - Ole Torrissen - Per Olaf Lundteigen - Lene Westgaard-Halle - Jan Markus Johannessen

Bioøkonomi kan oppfattes som et moteord på lik linje med «det grønne skiftet». Men, hva betyr det egentlig?

Bioøkonomi er en økonomi basert på produksjon og foredling av fornybare biologiske ressurser som skog, jord, husdyr og planter til mat, energi, produkter og materialer. Begrepet har så langt ingen felles definisjon internasjonalt. Det betyr at noen aktører, som EU, inkluderer konvensjonelt landbruk i begrepet, mens andre aktører, som OECD, gjør det i mindre grad. Det er vanlig å bruke begrepet som en motsats til «oljeøkonomi» eller petroleumøkonomi». Vi har invitert en grunder som prøver å skape et bioøkonomiskindustrieventyr basert på larver som fores opp på avfall fra oppdrettsnæringa. Torrisen og Ecoprot møter masse hindringer fra myndighetene når de forsøker å videreutvikle ideen. Vi spør derfor er “bioøkonomi” den nye oljen, eller bare fyll til politiske festtaler?

Lenke til strømming av arr:
https://youtu.be/eWRfCltiFDk

I panelet:
Erik Magnus Fuglestad, forsker Ruralis, medforfatter av «Etter oljen: vår bioøkonomiske fremtid
Ole Torrissen, forsker og medgründer i Ecoprot as
Per Olaf Lundteigen, Stortingsrepresentant SP
Lene Westgaard-Halle, Stortingsrepresentant for Høyre

Samtalen ledes av Jan Markus Johannessen

Sted: Sellanraa
Tid: 18. november 19:00
Gratis inngang. Vi ber publikum om å ta ut gratisbilletter via Hoopla. Lenke til billetter her: https://litthustrd.hoopla.no/sales/biookonomi

Arrangementet er et samarbeid mellom Litteraturhuset i Trondheim og Senter for digitalt liv Norge.

Flere arrangement i samme serie:
15. september: Er vi klare for en bioteknologisk laks?
5. oktober: “bioøkonomi” den nye oljen, eller bare fyll til politiske festtaler?

Dato

18. nov 2021

Tid

19.00 - 20.30

Sted

Litteraturhuset, Sellanraa

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere