Biopolitikk og nyliberalisme, Foucaults aktualitet

Biopolitikk og nyliberalisme, Foucaults aktualitet


Michel Foucault var opp gjennom hele sitt forfatterskap opptatt av de krefter og prosesser som preger vår selvforståelse. Arbeider som «Galskapens historie», «Klinikkens fødsel», «Det moderne fengselets fødsel» og «Seksualitetens historie» er drevet av en serie underliggende spørsmål. Ved å studere de gale, de syke, de kriminelle og de avvikende, søker han å få besvart spørsmålet: «Hva er det som gjør at vi kan forstå oss selv som fornuftige, friske, lovlydige eller normale?» I sine siste leveår var han i gang med et større forskningsprosjekt om en studie av Nyliberalismen under overskriften «Biopolitikkens fødsel». Foredraget skal gi en introduksjon til dette, og om hvordan nyliberalismen innebærer en ny måte å forvalte befolkningen som ressurs på, ikke minst i krisesituasjoner.

I foredragsserien «30 minutter med …» får akademikere, forskere og formidlere 30 minutter til å presentere et tema som engasjerer dem innenfor eget forsknings- eller interessefelt.

Knut Ove Eliassen er professor ved Institutt for språk og litteratur ved NTNU.
Hans forskingsinteresser er 1600- og 1700-tallets litteratur, nyere fransk filosofi, medieteori og havets litterære kulturhistorie.

Foredraget direktestrømmes på Litteraturhusets Facebook-side torsdag 11. juni klokken 19:00.

I forbindelse med koronasituasjonen har Litteraturhuset i Trondheim nedskalert sin virksomhet og etablert Studio Litteraturhuset som ei digital satsning utover våren, foreløpig på svært begrensede ressurser. Dersom du ønsker å støtte virksomheten, kan du donere et valgfritt beløp via vår hjemmeside, eller via Vipps-nummer 105581.

Dato

11. jun 2020

Tid

19.00 - 19.30

Sted

Litteraturhuset i Trondheim

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere