Blå Onsdag: Psykiske plager og lidelser blant unge

Blå Onsdag: Psykiske plager og lidelser blant unge


Cathrine Helle Sneisen - Martin Schevik Lindberg

Trondheim Høyres kvinneforum inviterer til møte om psykiske plager og lidelser blant unge.

Bevisstheten rundt psykiske plager og lidelser blant barn og unge har økt. Folkehelseinstituttet anslår at:

-Rundt 70 000 barn og unge har psykiske lidelser som krever behandling.

– 1 av 3 16 åringer har en gang i livet hatt symptomer som oppfyller kriteriene for psykiatriske diagnoser.

– I overkant av 30 & av ungdomsskoleelevene og 40 % av videregåendeelevene oppgir at de føler alt er et slit.

Vi vet at dette øker risikoen for frafall i skolen, løsere tilknytning til arbeidslivet, vansker i nære relasjoner og rusmisbruk. Hva skyldes så denne økningen av psykiske plager blant unge? På hvilke måter forekommer de psykiske vanskene? Hva er risikofaktorene, og hvordan kan de reduseres?

For å belyse dette tema nærmere har vi med oss Cathrine Helle Sneisen, psykolog i PP-tjenesten og Martin Schevik Lindberg, psykolog i Enhet for psykisk helse og rus. De vil dele av sin kompetanse om og erfaringer med psykisk plager og lidelser blant unge med oss.

Etter innlegget åpnes det for spørsmål og debatt.

Program:

18:00 – 18:30 Innledning: Kort om tema og kvinneforum.
18:30 – 19:30 Felles innledning av Martin og Cathrine
19:30 – 20:00 Spørsmål/diskusjon

Gratis inngang.

Vel møtt!

Dato

30. mai 2018

Tid

18.00 - 20.00

Sted

Litteraturhuset, Sellanraa

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere