Boka er død, lenge leve litteraturen!

Boka er død, lenge leve litteraturen!


Knut Ove Eliassen - Nina Lager Vestberg - Tor Eystein Øverås - Mathias Samuelsen - studenter ved allmenn litteratur og nordisk

I 2018 er ikke litteratur enstydig med blekk på papir. På sosiale medier finner vi Twitter-noveller og Instagram-dikt. Hva gjør formatet med hvordan vi leser litteraturen? Og hva har formatet å si for hvem den når ut til?

Fredag 04.05 har litteraturstudenter på bachelor- og masternivå ved NTNU gleden av å invitere dere til paneldebatt hvor vi utforsker relasjonen mellom litteratur og de ulike formatene. Vi ønsker en nyansert debatt om litteraturens gjennomslagskraft i dagens mediemangfold, og hvorvidt boka som format fremdeles er av relevans. Derfor har vi invitert et panel der deltakerne har ulike litterære bakgrunner. I panelet har vi med oss to akademikere, Knut Ove Eliassen og Nina Lager Vestberg. Vi har også invitert to forfattere til å delta, Tor Eystein Øverås og Mathias Samuelsen.

Tor Eystein Øverås debuterte med romanen Tittelløs i 1993 og i tidsrommet 1998-1999 var Øverås redaktør i litteraturtidsskriftet Vinduet. Fra og med 2006 har Øverås vært litteraturanmelder for Klassekampen og Morgenbladet. For tiden lager han en bok om billigbokrevolusjonen fra 60-tallet og fram til nå.

Mathias Samuelsen er en poet, gjendikter og redaktør. I 2013 startet Samuelsen opp forlaget Bejing Trondheim sammen med Rune F. Hjemås hvor de blant annet utgir chapbooks og andre bøker av både det litterære og det kunstneriske laget. Som forfatter har Samuelsen gitt ut to diktsamlinger – Utredning om lengsel (2009) og Forestillingsværket (2014). For tiden er Samuelsen også ansatt som Kunstnerisk rådgiver for Litteraturfestivalen i Lillehammer.

Knut Ove Eliassen er professor litteraturvitenskap ved NTNU og har i tillegg akademisk bakgrunn i filosofi. Temaer som blant annet er av faglig interesse for Eliassen er klassisk litteratur, og litteratur og teknologi.

Nina Lager Vestberg er professor i Visuell kultur ved Institutt for kunst- og medievitenskap og har sin faglige bakgrunn i Fotografi og multimedia, og kunsthistorie. For tiden er Vestberg med i forskingsgruppen Digitization and Diversity som undersøker hvordan mangfoldet blir påvirket av offentlige og private initiativer til digitalisering. Blant temaene som blir undersøkt er digital offentliggjør av e-bøker, film og kunst.

Paneldebatten er en praktisk komponent i faget LITT2203/ALIT3303 ved NTNU og er et samarbeid mellom Institutt for språk og litteratur, og Litteraturhuset.

Debatten vil ledes av Hanna Malene Lindberg.

Inngang: 50,-

Dato

4. mai 2018

Tid

19.00 - 21.00

Sted

Litteraturhuset, Sellanraa

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere