Bokbad: Mer mangfold i økonomidebatten!

Bokbad: Mer mangfold i økonomidebatten!


Tone Smith - Rune Skarstein - Kari Kristensen

Hvilke ideer trengs for å håndtere utfordringen vi står ovenfor i det 21. århundret?

Ensrettingen i økonomifaget er bakgrunnen for det globale studentopprøret innenfor økonomifaget som har funnet sted siden tidlig på 2000-tallet. Studenter etterlyser et mer virkelighetsnært økonomifag med flere teorier og perspektiver på pensum. Boka «Økonomisk Tenkning – bidrag til mangfold i økonomifaget» er et bidrag til å dekke dette behovet. Her presenteres både evolusjonær, feministisk, institusjonell, marxistisk, økologisk, østerriksk og post-keynesiansk økonomi, ny monetær teori, samt økonomifagets mainstream – nyklassisk teori. Med «Økonomisk tenkning», ønsker forfatterne å stimulere til debatt om sentrale økonomiske spørsmål i vår tid.

Redaktør for boka «Økonomisk Tenkning», Tone Smith fra Rethinking Economics Norge, kommer til Litteraturhuset i Trondheim for å presentere hvorfor det trengs nytenkning i økonomifaget, og hvilke nye modeller som kan være aktuelle. Vi møter Smith i samtale med Rune Skarstein, tidligere førsteamanuensis i sosialøkonomi ved NTNU. Samtalen ledes av journalist Kari Kristensen.

Sted: Sellanraa
Tidspunkt: 19:30-21:30. Dørene åpner kl. 19.
Inngang: 50/gratis for studenter og uføre

Dato

31. mai 2022

Tid

19.30 - 21.30

Sted

Litteraturhuset, Sellanraa

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere