Bokbad: Slipp meg fri. Om terapien etter seksuelle overgrep og vold

Bokbad: Slipp meg fri. Om terapien etter seksuelle overgrep og vold


Angelica Kjos - Atle Austad - Oddfrid Skorpe Tennfjord

Angelica Kjos sin barndom var fylt med brutalitet, seksuelle overgrep og vold. I oppveksten og ungdomstiden ble hun en kasteball mellom barnevern, rusinstitusjoner og psykiatri. Hvordan er det mulig å ta livet tilbake?

I boken «Slipp meg fri – om terapien etter seksuelle overgrep og vold» åpner Angelica Kjos og hennes psykolog Atle Austad døren inn til terapirommet, og de skjuler verken gledene, utfordringene eller de dramatiske bristepunktene som oppsto i prosessen.

Tirsdag 21 januar 2020 inviterer Redd Barna Region Midt til åpent bokbad sammen med Angelica Kjos og Atle Austad. Boken henvender seg særlig til terapeuter og studenter, men vi tror at mange vil både ha nytte og interesse av denne boka. Vold og overgrep er noe som skjer både oftere og nærmere enn vi tror, men vi må tørre å tro på det før vi ser det. Velkommen til bokbad om et viktig tema!

Oddfrid Skorpe Tennfjord vil være kveldens «bokbader», og skal lede samtalen mellom Angelica og Atle. Oddfrid er ansatt ved RVTS Midt (Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging), hvor hun jobber som psykolog og rådgiver og RKBU Midt (Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – psykisk helse og barnevern). Hun har lang erfaring med tema som blant annet vold, traumatisk stress og seksuelle overgrep.

Arrangementet er gratis, men krever påmelding via Hoopla.

Sagt om boken:

«Boka starter med et knyttneveslag rett i trynet på enhver som måtte lulle seg inn i en forestilling om at det, i vårt lille land, ikke er mulig for et barn å vokse opp med hemningsløs mishandling og tortur, uten at noen griper inn. Det ER mulig. Og det bør engasjere oss, og ikke til å legge vekk boka fordi vi ikke tåler tanken.» – Inga Marte Thorkildsen

 «(…) Som barneombud og barnelege har jeg møtt mange barn som aldri møtte sin Atle. De har opplevd å gå i årevis uten å få den hjelpen de så sårt trenger.» – Anne Lindboe

Dato

21. jan 2020

Tid

19.30 - 21.00

Sted

Litteraturhuset, Sellanraa

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere