Boklansering: Archaeology at Home

Boklansering: Archaeology at Home


Hein Bjartmann Bjerck - Bjørnar J. Olsen - Martin Callanan

Bokalansering med med:
-Professor Hein Bjartmann Bjerck, Institutt for arkeologi og kulturhistorie, NTNU Vitenskapsmuseet
-Professor Bjørnar J. Olsen, Universitetet i Tromsø
-Førsteamanuensis i arkeologi Martin Callanan, Institutt for historiske og klassiske studier, NTNU

Archaeology at Home – Notes on Things, Life and Time, er et dypdykk i samrøret mellom ting og mennesker. Boken handler om at tingene har en egen ‘hukommelse’ som kan fortelle om denne samhandlingen, selv om ting og mennesker har skilt lag – slik det gjerne er i arkeologien. Forlatte ting har en egen evne til å komme tilbake, men alltid til en verden som har forandret seg – med nye mennesker som fortsatt gjør seg nytte av dem – på måter som ingen kunne forutse i fortiden. Hva ting kan brukes til kjenner ingen ende.

Denne personlige tilnærmingen til ting og minne er like mye for fagfolk som for et allment publikum. Boken er på engelsk, og utkommer 1. juli 2022 – den omtales nærmere her.

Sagt om boken:
It is a deep and moving book, that seems to begin as a funny challenge: may an archaeologist do an archaeology of his/her own home? Far beyond family chronicles, Bjerck has written a remarkable and sensitive essay on things, life and time, seen from inside. Professor Laurent Olivier, Curator in chief, Musée d’Archéologie nationale, Saint-Germain-en-Laye, France

It is a book about relationships: between the past and present; between humans and non-humans; between worlds; between memory and the tangible; between lost and found. Archaeology at Home is inspiring, thought provoking and evocative. It also contains an ingredient rarely found in archaeological writing and research – humour. Dr. Marion Dowd, Lecturer in Prehistoric Archaeology, Institute of Technology Sligo, Ireland.

Sted: Sellanraa
Tidspunkt: 19:30. Dørene åpner kl. 19.
Inngang: 50,-

Dato

1. sep 2022

Tid

19.30 - 21.00

Sted

Litteraturhuset, Sellanraa

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere