Boklansering: Dynamitt i borehullene. Trondheim Faglige Samorganisasjons historie 1870–2020

Boklansering: Dynamitt i borehullene. Trondheim Faglige Samorganisasjons historie 1870–2020


Bjørn-Erik Hanssen - Inga Næss - John-Peder Denstad

Onsdag 26. mai blir det lansering av boka «Dynamitt i borehullene. Trondheim Faglige Samorganisasjons historie 1870–2020» på Litteraturhuset.

Vi møter forfatteren av boka, Bjørn-Erik Hanssen, i samtale med Inga Næss. Introduksjon ved John-Peder Denstad, leder av LO i Trondheim.

Dynamitt i borehullene forteller historien til Trondheim Samorganisasjon gjennom ni gripende personlige beretninger fra 1870-årene og fram til i dag. Kampen for solidaritet og rettferdighet har i flere tilfeller blitt en kamp på liv og død.

Vi følger unge og kampvillige aktivister som allerede i 1880-årene lot seg inspirere av de revolusjonære pionerene i amerikansk fagbevegelse i deres kamp for 8-timersdagen og senere av den russiske revolusjonen.

Historien til Trondheim Samorganisasjon har siden stiftelsen i 1910 vært preget av kampen for å gjennomføre et eget faglig program. Dette er en praksis som er blitt holdt levende helt opp til våre dager.

I 1918 vant de radikale ideene fra byen ved Nidelva fram på landsbasis både i fag- bevegelsen og i Arbeiderpartiet. På 1930- og 40-tallet stod Samorganisasjonens med- lemmer i første rekke i kampen mot fascismen, og i dag har LO i Trondheim gjennom Trondheimskonferansen blitt en ledende kraft i den faglige opposisjonen rettet mot høyresidas økonomiske liberalisme og angrepene på den norske velferdsstaten.

Arrangementet skjer i samarbeid med LO i Trondheim og omegn.

Vel møtt!

Inngang: 50,-

Sted: Kulturtorget, Trondheim folkebibliotek
Arrangementet strømmes også fra Litteraturhusets Facebook-side.

På grunn av smittevernhensyn er det begrenset med plasser til det fysiske arrangementet. Vi ber publikum om å forhåndskjøpe billetter.

Les om Litteraturhusets rutiner for godt smittevern her: https://litteraturhusetitrondheim.no/info-vedr…/

Dato

26. mai 2021

Tid

19.00 - 21.00

Sted

Trondheim folkebibliotek, Kulturtorget

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere