Boklansering: Mediepedagogikk og mediekompetanse

Boklansering: Mediepedagogikk og mediekompetanse


Vegard Frantzen - Daniel Schofield - Hans Petter Ulleberg - Trygve Lundemo - Siw Olsen Fjørtoft - Tone Gunhild Haugan-Hepsø

Velkommen til boklansering!

1. mars lanseres antologien Mediepedagogikk og mediekompetanse. Danning og læring I en ny mediekultur, redigert av Vegard Frantzen og Daniel Schofield, utgitt gjennom Fagbokforlaget.

Boka berører viktige tema i samtiden. De sosiale, mobile og digitale mediene har i løpet av få år blitt de dominerende kulturelle verktøyene våre. Hva betyr dette for skole, læring, danning, oppvekst og hverdagsliv? Medier og mediebruk har fått så stor betydning for demokrati og deltakelse, identitetsutvikling og meningsdannelse at mediepedagogikk kan sies å være en samfunnskunnskap for en ny tid. 

Program:

  • Velkommen v/Hans Petter Ulleberg, instituttleder ved institutt for pedagogikk og livslang læring
  • Redaktørene presenterer boka
  • Kommentar fra Trygve Lundemo, Adresseavisen
  • Kommentar fra Siw Olsen Fjørtoft, prosjektleder for IKT i Trondheimsskolen
  • Kommentar fra Tone Gunhild Haugan-Hepsø fra Medietilsynet
  • Innspill fra publikum

Arrangør: NTNU, Institutt for pedagogikk og livslang læring og Fagbokforlaget.

Fri entré

Les mer her: https://www.fagbokforlaget.no/Mediepedagogikk-og-mediekompetanse/I9788245020731

Bla i boka her: https://issuu.com/fagbokforlaget/docs/mediepedagogikk_og_mediekompetanse_

For anmeldereksemplar, klikk her https://www.fagbokforlaget.no/pensum

Dato

1. mar 2018

Tid

13.00 - 15.00

Sted

Trondheim folkebibliotek, Rådhussalen

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere