Boklansering: Slik påvirker naturen oss

Boklansering: Slik påvirker naturen oss


Åse Dragland - Tove Fasting

Naturen er ikke bare vakker og pen. Forskning viser at kontakt med grøntområder og dyr er grunnleggende viktig for helsa vår, for tilfredshet og følelse av mening i livet.

I dag flytter folk fra landsbygda og inn til byene. Bryter det urbaniserte livet båndet vårt til naturen – etablert gjennom millioner av år? Kan økningen i psykiske lidelser ha sammenheng med dette?

I boka «Slik påvirker naturen oss» presenteres argumentasjon og ulike stemmer som hevder at naturen må tas med i betraktning når vi bygger infrastruktur og hus, i behandlingen av fysisk og psykisk helse og hvordan  grønne arealer skal bevares og oppstå i byene.

Forfatter Åse Dragland har jobbet som forskningsjournalist ved SINTEF og redaktør for magasinet Gemini. Hun har tidligere gitt ut to bøker.

Tove Fasting samtaler med forfatteren. Fasting er mangeårig journalist, og i dag pubvert på Sula og driver av Frøya Tare.

Gratis inngang.

Forfatter Åse Dragland

Dato

18. apr 2018

Tid

19.00 - 21.00

Sted

Litteraturhuset, Sellanraa

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere