Boklansering: Råtne Trondheim av Snorre Vikdal

Boklansering: Råtne Trondheim av Snorre Vikdal


Snorre Vikdal

«Makt korrumperer, og absolutt makt korrumperer absolutt»
Lord Acton, 1887

En kommunepolitiker har en hemmelig opsjonsavtale som kan gi ham gevinst på mange titalls millioner hvis han får de rette kommunestyrevedtak. I Napoli? I Hellas? Nei, her i Trondheim. Hvordan ble det røde utstillingsvinduet til Arbeiderpartiet i Trondheim til en demonstrasjon av at makt korrumperer?

Bør ordfører Ottervik få ny tillit?
Boken lanseres en måned før kommune og fylkestingsvalget i høst. Du vil høre om hvordan Trond Giskes nettverk har hatt full kontroll. Giske med 22 år på Stortinget, Rita Ottervik med 16 år som ordfører i Trondheim og Tore Sandvik like lenge som fylkesordfører. Du vil høre om hvordan de bygget seg opp og har beholdt sin makt. Otterviks utøvelse av makt vil gjennomgås med flere avsløringer.

Den store boligbløffen
Du vil høre om sakene rundt den tidligere AP-toppen Olsø. Saker helt tilbake til 2001 vil gjennomgås. Mye rundt den store boligbløffen fem år tilbake er ikke kjent. Da ble det omregulert store landbruksarealer på tross av at Trondheim allerede hadde nok boligareal til 2050. Dette ga enorm økonomisk gevinst for tomteeierne. Massedeponi-saken der Senterpartiets nestleder Ola Borten Moe prøver å presse gjennom sitt ønske om deponi ved Hestsjøen vil belyses. Men det er flere naturskadelige deponisøknader som har fått gå videre gang etter gang.

Manglende kontrollmekanismer?
Du vil høre om kontrollmekanismene som skal oppdage og rydde opp i kritikkverdige forhold i kommunen er satt ut av spill. Om kontrollkomiteen som er bukken som passer havresekken og at varsling vanskeliggjøres. Media i Trondheim fyller ikke sitt samfunnsoppdrag. De beskytter mange politikertopper ved å ikke skrive om kritikkverdige forhold, eller ved å bare ta med halve historien når de skriver. Eksempler på dette vil legges fram.

Om forfatteren og møtet:
Som samfunnsengasjert borger, politiker, aktivist, tipser og som varsler har jeg prøvd å få fram hvor omfattende og systematisk ukulturen er slik at det ble ryddet opp. Etter å ha lyktes med noe, men langt fra alt, ga jeg meg i 2017 som Venstre-politiker og i de andre rollene. I nettavisen Nidarosa ble jeg redaktør og journalist. Fra 2018 har den kun blitt drevet på fritiden.
De råtne sidene av Trondheim er det veldig få som vet omfanget av. Løsningen for å få fram hele bildet ble å forsøke å samle det i denne bok.

Flere av de som er rammet av ukulturen i Trondheim vil være tilstede. Anne Hokstad som er leder av Hestsjø-aksjonen er blant de som kommer. Kunstneren Håkon Bleken som har gitt tillatelse til å bruke hans collage/malerier av ordføreren i boken vil også være tilstede.

Forfatteren vil selge boken sin etter foredraget med mulighet for signering. Det er heftet bok
(mykbind) som selges til spesialpris 249 kr (ordinær 299 kr). Innbundet bok vil først komme for salg
rundt 20/8.

Arrangør: Emuna Media AS

Inngang: 50,-

Dato

8. aug 2019

Tid

19.00 - 21.00

Sted

LItteraturhuset, Sellanraa

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere