Boklansering: «Utmark i endring»

Boklansering: «Utmark i endring»


Velkommen til boklansering på Litteraturhuset i Trondheim eller online!

Det er i ferd med å skje store endringar i den norske utmarka. Hyttebygging, rovdyr, beiting og aukande konfliktnivå mellom tradisjonelle og nye brukarar fører til heftige debattar om bruken av utmarka og utmarksressursane.

I boka «Utmark i endring» gjev nokre av landets fremste samfunnsforskarar innanfor feltet utmark ei innføring i nokre av dei viktige endringane som skjer, og gjev innspel til korleis ein kan bringe debattane vidare. Boka er redigert av Frode Flemsæter (Ruralis) og Bjørn Egil Flø (Nibio).

1. desember inviterer Ruralis og Nibio til bokslipp og frokostseminar på Litteraturhuset, Sellanraa i Trondheim. Vi byr på gode innlegg fra nokre av artikkelforfattarane frå boka og lokalprodusert frokost.

Boka kan lastes ned gratis her, men og bestilles i trykt versjon.

Arrangementet vil bli streama på denne lenka: https://youtu.be/50Hy81zmwFs

Arrangementet er gratis. Vi ber publikum om å ta ut gratisbilletter via Hoopla: https://litthustrd.hoopla.no/sales/2076706538

Dato

1. des 2021

Tid

9.00 - 11.00

Sted

Litteraturhuset, Sellanraa

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere