Bokslipp: Arten som forandret alt

Bokslipp: Arten som forandret alt


Hans K. Stenøien - Reidar Andersen

For ti tusen år siden utgjorde menneskene og dyrene vi omga oss med mindre enn 0,1 prosent av vekten av alle pattedyr. Nå utgjør den 96 prosent. Arten som forandret alt tar for seg historien om menneskearten og hvordan vi på formidabelt vis har endret planeten vår. Historien om vår erobring av jorden er også historien om vår egen utvikling, vår suksess som art, og grunnlaget for dagens miljøkrise.

Forfatterne vil presentere boken. Det blir deretter samtale med forfatterne ledet av Unni Eikeseth, universitetslektor i naturfag ved Institutt for lærerutdanning, NTNU. Eikeseth har tidligere jobbet som vitenskapsjournalist i NRK.

Begge forfattere jobber ved NTNU Vitenskapsmuseet. Hans K. Stenøien er professor i biologi og arbeider med spørsmål knyttet til evolusjonære endringer i levende vesener, både planter og mennesker. Reidar Andersen er professor og direktør ved Vitenskapsmuseet, og han har også vært direktør for Statens naturoppsyn.

Gratis inngang.

Dato

17. aug 2018

Tid

19.00 - 21.00

Sted

Litteraturhuset, Sellanraa

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere