Bør Norge satse på egen legemiddelproduksjon?

Bør Norge satse på egen legemiddelproduksjon?


Bengt Erik Haug - Monica Larsen - Mari Holm Lønseth - Bjørn Waagsbø - Jan Markus Johannessen

WHO regner i dag økningen av antibiotikaresistente bakterier som en av verdens største helseutfordringer. Mye offentlig penger blir investert i forskning for å utvikle nye antibiotika. Senter for Digital Liv Norge (DLN) har fire forskningsprosjekter som retter seg inn mot antibiotika. Gjennom disse prosjektene står DLN samlet for et av de største norske forskningsbidragene i utviklingen av nye antibiotika. Men samtidig satser legemiddelindustrien ikke på å utvikle nye former for antibiotika, fordi gevinsten er lav. Hvordan kan forskningsprosjektene utgjøre en forskjell når det ikke er sikkert at legemiddelindustrien vil investere i å ta forskningsresultater videre til produkter? Myndighetene i Norge utreder nå å produsere viktig antibiotika selv. Vi spør: Er statlig legemiddelproduksjon veien å gå?

Lenke til strømming:

Deltagere:
Bengt Erik Haug, Professor i legemiddelkjemi UIB
Monica Larsen, seniorrådgiver i Legemiddelindustrien
Mari Holm Lønseth, Stortingsrepresentant for Høyre
Bjørn Waagsbø, overlege og leder for antibiotikateamet ved St. Olavs hospital.

Samtalen ledes av Jan Markus Johannessen

Sted: Sellanraa
Tid: 3. november 19:00
Gratis inngang.Vi ber publikum om å ta ut gratisbilletter via Hoopla. Lenke til billetter her:
https://litthustrd.hoopla.no/sales/legemiddel

Arrangementet er et samarbeid mellom Litteraturhuset i Trondheim og Senter for digitalt liv Norge.

Dato

3. nov 2021

Tid

19.00 - 20.00

Sted

Litteraturhuset, Sellanraa

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere