Byfortetting – hvilke muligheter har vi? Debatt og byutviklingskonsert


Ragna Fagerli - Odd Håkon Byberg - Harald Martin Gjøvaag - Ingrid Skjøtskift - Trond Åm - NyNorsk Messingkvintett - Sean Bell

Trondheim har voksesmerter. Bare i fjor økte befolkningen med 3037 personer, som utgjør 73,2 prosent av den totale befolkningsveksten i Trøndelag. Fram mot 2030 forventer Statistisk sentralbyrå en befolkningsvekst på 18440 personer. En slik vekst krever boliger, og boliger krever plass. Men hvordan bør vi bygge, og hvilke muligheter har vi for at byutviklinga i Trondheim skal foregå på en god måte, som både vektlegger hensynet til naboer, til friområder, trafikkavvikling, arkitektur og til gode bomiljøer?

Litteraturhuset har invitert byplansjef Ragna Fagerli for å innlede om hvordan Trondheim kommune tenker og planlegger byutvikling i Trondheim de neste åra. Deretter får vi debatt og samtale med arkitekt Odd Håkon Byberg, utviklingssjef Harald Martin Gjøvaag i Selvaag, og Ingrid Skjøtskift, kommunalråd og gruppeleder for Høyre i Trondheim. Samtalen ledes av Trond Åm.

Før samtalen vil NyNorsk Messingkvintett og kontratenoren Sean Bell framføre stykket Nidarkitekturos Fem av den canadabaserte komponisten Hugo Harmens (f. 1983) fra Trondheim. Stykket er en kommentar til byutvikling og ny arkitektur i Trondheim siden årtusenskiftet, inspirert av fem ulike bygg som er med på å forme det moderne Trondheim. Disse er det nye kvartalet i Nordre etter storbrannen i 2002, Clarion Hotel Brattøra, Scandic Hotel Lerkendal, Trondheimsporten, og ikke minst Powerhouse på Brattøra. Tekstene er skrevet av komponisten selv, basert på artikler, meninger og debatter omkring de enkelte byggene, deres utforming, plassering, design osv. Komponistens intensjon er både å la musikken inspireres av byggenes unike uttrykk, og å kommentere den offentlige debatten om byutvikling i Trondheim.

Stykket består av fem satser av i alt 12 minutters varighet, og dette er første gang det framføres i Trondheim.

Inngang fra hovedbiblioteket, Kongens gate. Dørene åpner kl. 12.30.

Inngang: 75 kr.

Illustrasjon til Hugo Harmens’ stykke Nidarkitekturos Fem.

Dato

3. jun 2018

Tid

13.00 - 14.30

Sted

Kulturtorget, Trondheim folkebibliotek

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere