Carl I. Hagen og Øyvind Strømmen: Anders Lange og norsk populisme

Carl I. Hagen og Øyvind Strømmen: Anders Lange og norsk populisme


Carl I. Hagen - Øyvind Strømmen - Trond Åm

Anders Lange er kjent som en fargeklatt i norsk politikk, som redaktør av Hundeavisen og grunnlegger av Anders Langes Parti til sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep – forløperen til Fremskrittspartiet. Lange hadde sin politiske bakgrunn fra den borgerlige samlingsorganisasjonen Fedrelandslaget, en politisk bevegelse som hadde så mye som 100 000 medlemmer da Lange ble dens sekretær i 1930. Organisasjonen tenderte mot fascistsympatier, men Lange ble motstandsmann under krigen og tok seinere sterk avstand fra fascismen. Gjennom sin avis Hundeavisen agiterte Lange mot skatter og avgifter, mot formynderi og offentlige inngrep i privatlivet. Samtidig var han en ivrig fortaler for apartheidregimet i Sør-Afrika, mot blandede ekteskap og «stemmerett til negre». Men han var også en ivrig naturverner, og mente at alkohol var Guds gave til menneskene.

Hvilke politiske strømninger ledet fram til partidannelsen i 1973, og hvilke ideer og strategier lå til grunn for partiets videre ferd på veien til å bli et etablert innslag i norsk politikk? Og kan vi peke ut de politiske spørsmålene som vil bli avgjørende i framtidas politiske landskap i Norge?

Det er kjent at motsetningene mellom partistifteren og hans etterfølger Carl I. Hagen var store, politisk, men ikke minst strategisk. Vi har invitert partinestoren til en samtale med Øyvind Strømmen, forfatter av Anders Lange – en norsk historie, som kom ut i høst. Samtalen ledes av Trond Åm.

Inngang: 150/75

 

Amders Lange arrangementbilde

Dato

4. apr 2017

Tid

18.00 - 20.00

Sted

Litteraturhuset, Sellanraa

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere