Caroline Criado Perez: Invisible Women/Usynlige kvinner

Caroline Criado Perez: Invisible Women/Usynlige kvinner


Caroline Criado Perez - Heidrun Åm

/ENGLISH/

Imagine a world where your mobile phone is too big for both your hand and your pocket, where your doctor prescribes a drug that is wrong for your body, where in a car accident you are 47% more likely to be seriously injured, where every week the countless hours of work you do are not recognised or valued. If any of this sounds familiar, chances are that you’re a woman.

Through examples from around the world, Caroline Criado Perez shows us how woman are systematically being ignored and discriminated. From government policy and medical research, to technology, workplaces, urban planning and the media – Invisible Women is an uncompromising analysis of everything we don’t know, and why we don’t know it.

Based on hundreds of studies and written with energy, wit and intelligence, Invisible Women reveals why we live in a world designed for men, a world where we are programmed to see the male gender as the default gender and to ignore or erase female experience.

Heidrun Åm, Associate Professor in sociology at NTNU, will lead the conversation. The conversation will be held in English.

Caroline Criado Perez is a British writer, broadcaster and feminist campaigner. Notable campaigns include getting a female historical figure on Bank of England banknotes, getting Twitter to introduce a “report abuse” button on tweets, and getting the first statue of a woman (Millicent Fawcett) in Parliament Square. Invisible Women is available in more than thirty languages.

Venue: DIGS, Krambugata 2
Time of event: 13:00-14:30. Doors open at 12:30.
Entrance fee: 100/75

Photo credit: Rachel Louise Brown


/NORSK/

Forestill deg en verden hvor mobilen er for stor for både hånden og lommen din, hvor legen din skriver ut en medisin som er feil for din kropp, hvor du har 47 % større sjanse for å bli alvorlig skadd i en bilulykke eller hvor de utallige arbeidstimene du legger ned hver uke ikke blir anerkjent eller verdsatt. Om noe av dette høres kjent ut så er det gode sjanser for at du er kvinne.

Gjennom eksempler fra hele verden synliggjør Caroline Criado Perez hvordan kvinner systematisk ignoreres og diskrimineres. Fra statlig politikk og medisinsk forskning, til teknologi, arbeidsplasser, byplanlegging og media Usynlige kvinner er en kompromissløs analyse av alt vi ikke vet, og hvorfor vi ikke vet det.

Bygget på hundrevis av studier og skrevet med energi, vidd og glitrende intelligens, er Usynlige kvinner en banebrytende avsløring av hvorfor vi lever i en verden designet for menn, en verden hvor vi er programmert til å se det mannlige kjønnet som standard og ignorere eller viske ut kvinnelig erfaring.

Vi møter Caroline Criado Perez i samtale med Heidrun Åm, førsteamanuensis i sosiologi ved NTNU. Samtalen vil foregå på engelsk.

Caroline Criado Perez er en britisk forfatter, journalist og feministisk aktivist. Hun har blant annet fått Jane Austen inn på tipundseddelen, hun fikk Twitter til å legge til en «rapporter tweet»-knapp, og hun lyktes i å få på plass den første statuen av en kvinne, Millicent Fawcett, i Parliament Square i London. Usynlige kvinner er solgt til over tretti språk.

Sted: DIGS, Krambugata 2
Tidspunkt: 13:00-14:30. Dørene åpner kl. 12:30.
Inngang: 100/75

Foto: Rachel Louise Brown

Dato

17. sep 2022

Tid

13.00 - 14.30

Sted

DIGS

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere