Christian Egge og Cato Schiøtz: Menneske først og fremst. Innblikk i Camphill-landsbyene i Norge


Christian Egge - Cato Schiøtz

«Bli med til Norges kanskje mest alternative samfunn,» skrev Aftenposten da Camphill-landsbyene i Norge feiret sitt 50-årsjubileum i 2016.

mennesker-forst-og-fremst-skalert-ned

I dag er det seks Camphill-landsbyer rundt om i landet med ca. 130 landsbyboere med spesielle behov, i tillegg til praktikanter og medarbeidere. Boka Menneske først og fremst gir et enestående innblikk i den rike og varierte Camphill-bevegelsen. Forfatter Christian Egge har valgt å konsentrere seg om to gjennomgripende temaer i fremstillingen: Menneskebildet og den spirituelle bakgrunnen for arbeidet i Camphill-bevegelsen, og likedan forholdet mellom bevegelsen og bærekraftig utvikling. Gjennom samtaler og tekster møter vi mennesker som bor og arbeider i landsbyene eller som har en tilknytning til Camphill. Det blir snart tydelig for leseren at landsbyene er skapt med de funksjonshemmede, ikke for dem. Det handler altså ikke om å gjøre det gode spesielt for funksjonshemmede; det handler om oss alle.

 

Presentasjon  av boken onsdag 25. januar

Litteraturhuset i Trondheim, Sellanraa Bok &Bar kl. 1900.

Med forfatteren og Cato Schiøtz, hovedstyremedlem i Camphill Landsbystiftelse  og en av initativtakerne til boken.

Forfatter Christian Egge har  tidligere skrevet bøkene Frihetens vilkår og Levende økonomi.

Gratis inngang.

Arrangør: Camphill Landsbystiftelse i Norge

 

 

Dato

25. jan 2017

Tid

19.00 - 21.00

Sted

Litteraturhuset, Sellanraa

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere